Beantwoording Kamervragen over verordeningen voor aanpassing comitologie post-Lissabon

Minister Koenders (BZ) beantwoordt vragen van de SP-fractie in de Eerste Kamer over de voorstellen voor de Verordeningen inzake aanpassing comitologie post-Lissabon (PRAC-delegatie/uitvoering) en het voorstel voor een Verordening tot wijziging van de Comitologieverordening (182/2011).