Beantwoording Kamervragen over voorgenomen ontruiming Palestijnse dorpen

Minister Koenders (BZ) en minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoorden vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over de voorgenomen ontruiming van 2 Palestijnse dorpen.