Beantwoording resterende vragen schriftelijk overleg Telecomraad 24 oktober 2017

Minister Kamp (EZ) geeft antwoordt op vragen inzake het schriftelijk overleg met de Tweede Kamer over de Telecomraad van 24 oktober 2017 is aangegeven dat de vragen van de fractie van het CDA over de ePrivacy-verordening op een later tijdstip zouden worden beantwoord.