Beslissing op bezwaar over besluit Wob verzoek afstemmingstraject Windpark Zeewolde - Gebiedsontwikkeling Oosterwold

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 25 oktober 2017 een besluit genomen op een bezwaar op een besluit op een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het onderwerp is het afstemmingstraject tussen het Windpark Zeewolde en de gebiedsontwikkeling Oosterwold.