Besluit op Wob-verzoek over melding bij Inspectie Leefomgeving en Transport

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 25 oktober 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek gaat over alle informatie over het rookkanaal ISOdukt en in het bijzonder over de melding bij Inspectie Leefomgeving en Transport.