Eindevaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots

Dit rapport evalueert het experiment met indicatiestelling van het programma Waardigheid en Trots. In dit experiment voeren 16 zorgorganisaties een groot deel van de werkzaamheden die nodig zijn om tot een indicatie te komen zelf uit, in plaats van dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat doet.