Eindrapport Andere tijden rekenmodel

De bijlage geeft een toelichting bij het rekenmodel voor de scenario's uit het eindrapport 'Andere tijden'van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer).