Overdrachtsdossier ministerie van Economische Zaken

Dit introductiedossier voor de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft een overzicht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) ten tijde van de overdracht. Het beschrijft de organisatie van de dienstonderdelen van het kerndepartement, de agentschappen en geeft het overzicht van de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) verbonden aan EZ.