Persbericht Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Ernstig achterstallig onderhoud in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.