Eindrapport Andere Tijden

Het rapport bevat een evaluatie van de puntentoekenning in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en aanbevelingen om het stelsel te verbeteren.