Puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

Het rapport bevat de gegevens van een aanvullend onderzoek bij het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer). Advocaten en mediators krijgen een vergoeding voor gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van een puntensysteem voor elk uur dat zij gemiddeld aan een zaak besteden. Het rapport gaat na of deze puntentoekenningen overeenkomen met de tijd die advocaten en mediators echt aan de zaken hebben besteed.