Toelichting bij het rekenmodel

Bijlage bij het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer). De bijlage bevat de berekeningen bij de beschrijving van de scenario’s in hoofdstuk 7 van het rapport.