Beantwoording Kamervragen over ontwerpbesluit etikettering energiegerelateerde producten

Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer over het ontwerpbesluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten.