Beantwoording Kamervragen over reactie op advies over Versnelling verduurzaming veehouderij

Antwoorden van minister Kamp (EZK) op de vragen van de SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren over het SER-advies Versnelling verduurzaming veehouderij.