Besluit op Wob-verzoek over geluidsopname van een hoorzitting betreft SNL Natuurbeheer

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een besluit genomen op 2 november 2017 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat over het openbaarmaken van originele geluidsopname van een hoorzitting betreft SNL-Natuurbeheer.