Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet EU-insolventieverordening

De nota gaat in op de opmerkingen en vragen van de leden van de SP-fractie van de Tweede Kamer. De fractieleden hadden vragen gesteld naar aanleiding van het wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-insolventieverordening.