Nota van wijziging Uitvoeringswet EU-insolventieverordening

De nota geeft de wijzigingen weer in het wetsvoorstel Uitvoeringswet EU-insolventieverordening.