Tweede nota van wijziging van de wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten

Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging van de wet op de dividendbelasting 1965, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met de introductie van een inhoudingsplicht voor houdstercoöperaties, de uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en wijziging van enkele antimisbruikbepalingen in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting (Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling).