Uitstelbrief reactie op bericht over de gewijzigde financiële regeling handelsregister 2014 en EZ-begroting 2017

Uitstelbrief van staatssecretaris Keijzer (EZK) aan de Tweede Kamer over gewijzigde financiële regeling handelsregister 2014 en EZ-begroting 2017.