Antwoord op Kamervragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling van BZK.