Antwoord op Kamervragen over onderhoud van huurhuizen in Groningen

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, antwoorden op de vragen van de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Beckerman (SP) over onderhoud van huurhuizen in Groningen.