Beantwoording Kamervragen gesteld tijdens begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken

Minister Zijlstra (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid De Roon (PVV) die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.