Beantwoording Kamervragen over gevolgen toenemende agressie verstekelingen

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Visser en Azmani (beiden VVD) over de gevolgen van toenemende agressie van verstekelingen.