Beantwoording Kamervragen over verstekelingen in vrachtauto's

Minister Van Nieuwenhuizen(IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Dijk (PvdA) en Van Dijk (SP) over Nederlandse truckers die niet meer naar Engeland rijden vanwege agressie door verstekelingen.