Besluit op Wob-verzoek over opgave gewaspercelen van een bedrijf

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een besluit genomen op 15 november 2017 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om openbaarmaking van de opgave van gewaspercelen van de jaren 2009, 2011, 2016 en 2017 van een bedrijf.