Besluit op Wob-verzoek over de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) en Ruimte voor Ruimte (RvR)

De minister van Economische Zaken heeft op 14 november 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over deelname aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) en Ruimte voor Ruimte (RvR).