Evaluatie 5 jaar Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen

Rapportage van de Externe Evaluatiecommissie Goed Gebruik Geneesmiddelen. In deze rapportage reageert de evaluatiecommissie op uitkomsten uit het rapport 'Interim evaluation of the Rational Pharmacotherapy (GGG-)Programme'.