2e Nota van wijziging Belastingplan 2018

Bijlage bij de brief van staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer met de schriftelijke antwoorden van het 2e wetgevingsoverleg (WGO-II) over het pakket-Belastingplan 2018. Deze bijlage bevat de 2e Nota van wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten. De 2e Nota van wijziging maakt deel uit van het pakket-Belastingplan 2018.