Beantwoording Kamervragen over handhaving op jachthutten

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van de heer Wassenberg (PvdD) over het niet handhaven op illegale jachthutten door de Omgevingsdiensten.