Beantwoording Kamervragen over het afschieten van ganzen door Faunabeheereenheid Flevoland

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van de heer Wassenberg (PvdD) over het afschieten van ganzen door Faunabeheereenheid Flevoland.