Besluit op Wob-verzoek over ongeoorloofde contacten met de pers door medewerkers van de Belastingdienst en/of het Ministerie van Financiën

De minister van Financiën heeft op 7 november 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over onderzoeken naar lekken van informatie naar de pers en/of contacten van ambtenaren met journalisten, evenals
eventuele sancties en maatregelen die daaruit zijn voortgekomen.