Besluit op Wob-verzoek over clustering in het kader van vpb-plicht overheidsbedrijven

Staatssecretaris Snel (Fin) heeft op 16 november 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft verstrekking van een interne notitie over clustering in het kader van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.