Besluit Wob-verzoek over 380 kV hoogsspanningsverbinding Eemshaven Vierverlaten

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 14 november 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over 380 kV hoogsspanningsverbinding Eemshaven Vierverlaten.