Besluit Wob-verzoek over aan- en afvoer van mest

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 16 november 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek gaat om informatie over de aan- en afvoer van mest op een specifieke locatie.