Besluit Wob-verzoek over internationale gegevensuitwisseling door de Belastingdienst

De minister van Financiën heeft op 9 november 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over internationale gegevensuitwisseling door de Belastingdienst.