Besluit Wob-verzoek over Wob-verzoeken over dierproeven

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 16 november 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op in het verleden gedane Wob-verzoeken over dierproeven en aan dieren gerelateerde onderwerpen.