Kamerbrief met beantwoording feitelijke vragen Deltaprogramma en Deltafonds 2018

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stuurt de Tweede Kamer een brief met de beantwoording van de feitelijke vragen over het Deltaprogramma en het Deltafonds 2018.