Rapport Gebruiksprognose Schiphol 2018

Het rapport beschrijft het verwachte gebruik van het baan- en routestelsel
van Schiphol in de periode van 1 november 2017 t/m 31 oktober 2018 en de geluidbelasting bij dit verwachte gebruik voor de omgeving.