Reactie Nationale Ombudsman op het onderdeel vereenvoudiging van het derdenbeslag in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018

Bijlage bij de brief van staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer met de schriftelijke antwoorden van het 2e wetgevingsoverleg over het Belastingplan 2018. De bijlage bevat de reactie van de Nationale Ombudsman op het onderdeel vereenvoudiging van het derdenbeslag in het wetsvoorstel-Overige fiscale maatregelen 2018.