Rapport 'Politiebestel in balans'

Het rapport onderzoekt de werking van de Politiewet 2012. Het richt zich hierbij op de politiek-bestuurlijke sturing en politiek-democratische verantwoording. Andere thema's zijn de samenwerking tussen politie en maatschappelijke partners en de maatschappelijke inbedding van de politie.