Uitvoeringstoets 2e Nota van wijziging Overige fiscale maatregelen 2018

Bijlage bij de brief van staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer met de schriftelijke antwoorden van het 2e wetgevingsoverleg (WGO-II) over het pakket-Belastingplan 2018. Deze bijlage bevat de Uitvoeringstoets van de 2e Nota van wijziging van enkele overige fiscale maatregelen voor 2018. De 2e Nota van wijziging maakt deel uit van het pakket-Belastingplan 2018.