Aanbieding beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Koninkrijksrelaties

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de doorlichting van beleidsartikel 1 van het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties “de Waarborgfunctie”.