Aanbiedingsbrief en Memorie van Antwoord aan Eerste Kamer over wetsvoorstel Pseudonimiseren persoonsgebonden nummer onderwijsdeelnemer

De ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) bieden de Eerste Kamer de Memorie van antwoord aan over het wetsvoorstel Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers.