Begroting BHOS 2018: extra middelen voor noodhulp én opvang in regio

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de begroting voor 2018, die ze de komende week met de Tweede Kamer bespreekt, verhoogd. 'De behoefte aan extra noodhulp en opvang in de regio is enorm groot. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor geweld. Miljoenen anderen, die in buurlanden verblijven, hebben ook ondersteuning nodig, mede met het oog op de komende winter', aldus Kaag.  

 

De oorspronkelijke begroting voor 2018 was in september ingediend door toenmalig minister Ploumen. Voor noodhulp maakt minister Kaag nu 140 miljoen euro extra vrij. En voor meer structurele opvang van vluchtelingen in de regio is dat 50 miljoen. Bijzondere aandacht daarbij is er voor onderwijs en het bevorderen van werkgelegenheid, zowel voor vluchtelingen als voor de lokale bevolking. Wereldwijd zijn volgens de VN momenteel 105 miljoen mensen direct afhankelijk van internationale humanitaire hulp, 65 miljoen van hen zijn op de vlucht voor geweld. Het tekort voor dit jaar om iedereen van de eerste levensbehoeften te voorzien en enig perspectief te bieden, bedraagt 12,3 miljard dollar. Kaag: 'Dit is een zaak van de hele internationale gemeenschap natuurlijk. Nederland neemt zijn verantwoordelijkheid.'

De minister geeft met deze eerste besluiten gevolg aan de afspraken in het regeerakkoord van Rutte III. Daaruit blijkt dat het nieuwe kabinet extra investeert in buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (gemiddeld 400 miljoen euro per jaar). De komende maanden zal minister Kaag gaan werken aan een nota die al haar beleidsterreinen beslaat en een nieuw beeld oplevert van wat ze in deze regeerperiode periode wil gaan doen. 'De combinatie van hulp en handel is effectief. We gaan uiteraard door met wat goed werkt. En onderzoeken tegelijkertijd de optimale invulling van de agenda voor hulp, handel en investeringen.'