Behoeften van rijksambtenaren met betrekking tot personeelsbeleid

Inventarisatie van onderzoeken in de afgelopen jaren naar de behoeften van rijksambtenaren met betrekking tot personeelsbeleid. De inventarisatie werd uitgevoerd door het adviesbureau ICTU in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).