Bestuurskosten Ministerie van Financiën september 2017.

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Financiën.