Bijlage bij Kamerbrief met notitie Centraal Planbureau (CPB) over afschaffing dividendbelasting

Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over de financiële betekenis en de te verwachten economische effecten van de afschaffing van de dividendbelasting.