Financiën publieke omroep onder druk door afnemen reclame-inkomsten

Adverteerders geven in rap tempo minder geld uit aan tv-reclame. Ze steken hun budget steeds meer in online-reclame, en minder in traditionele media zoals tv en kranten. Het budget van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) loopt daardoor snel terug. Dit kon tot nog toe worden opgevangen vanuit de Algemene Mediareserve. Dat geld raakt echter op. Een en ander blijkt uit een brief over de mediabegroting die minister Slob (media) vandaag aan de Kamer stuurt.

Slob plaatst zijn eerste mediabegroting in het licht van de onverwacht tegenvallende financiële vooruitzichten van de NPO. ‘Ik tref een situatie aan waarin de Ster-inkomsten onverwacht snel en sterk dalen. Voor volgend jaar kunnen we dit nog opvangen vanuit de Algemene Mediareserve. Als er niets verandert, loopt het budget van de NPO in 2019 terug met circa 60 miljoen. Daarom geef ik nu al een waarschuwing af.'

Beweging naar ‘online’ is onomkeerbaar

Komend jaar zou de NPO door de dalende reclame-inkomsten ruim 28 miljoen euro tekortkomen. Het is Slob gelukt om dit gat nog één keer te dichten. ‘Dat houden we niet eeuwig vol. De reserve is bijna uitgeput. Dat gaat ons vanaf 2019 niet meer lukken. De beweging naar online is immers onomkeerbaar.’ Zijn ministerie heeft onderzoek laten doen hoe de publieke omroep de inkomsten uit reclame en uit andere bronnen - zoals distributievergoeding – kan vergroten. ‘Ik ga de komende tijd met alle betrokkenen om tafel om te bespreken hoe de publieke omroep deze mogelijkheden goed kan benutten.’ Slob waarschuwt tegelijk voor irreële verwachtingen.  ‘Bij online reclame is bijvoorbeeld de naleving van privacywet- en regelgeving een belangrijk aandachtspunt.’

Publieke omroep onmisbaar

Volgens Slob vervult de publieke omroep een onmisbare rol in de samenleving, met onafhankelijke en kwalitatief goede programma’s die een hoge waardering krijgen van de kijker. ‘Dit kabinet staat voor een stevige publieke omroep op alle niveaus’, aldus Slob. ‘Het is echter geen gemakkelijke opgave om als publieke omroep een sterke positie te houden in een overvol medialandschap dat meer en meer gedomineerd wordt door grote internationale spelers.’