Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2017