Aanbieding nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen).